Otrohet - definition, orsaker

Otrohetssajt

Statistik över otrohet

Förlåta och komma över otrohet

Svartsjuka
Statistik


Otrohet statistik

Om man tittar på statistik över otrohet så är det inte konstigt om man blir förfärad. Det är ofta inga roliga siffror som presenteras. Det kan bero på att människan inte är en monogam primat, utan att vi biologiskt sett är menade att ha flera partners. Läs mer om detta och sexualitet och otrohet i allmänhet i boken Sex at Dawn (finns t.ex. på Adlibris för en billig peng). Otrohet tros vara ett symptom på detta. Att söka sig till flera partners är naturligt men otrohet i sig blir ett svek, en lögn och något som förknippas med besvikelse. Men det är viktigt att komma ihåg att den otrogne måste ha brutit mot en överenskommen regel för att det ska räknas. Att ha flera partners i ett uppgjort öppet förhållande kan t.ex. inte betecknas som att man är otrogen.


Här kommer lite siffror

Betänk att statistik som rör otrohet är svår att verifiera då det finns mycket hemlighållande kring detta ämne.

  • 37% av männen och 22% av kvinnorna erkänner otrohet. Ett stort mörkertal föreligger sannolikt.

  • Endast 22% gör slut efter att en otrohetsaffär har uppdagats.

  • Endast 3% av männen gifter sig med sin älskarinna efter att de skilt sig från sin fru.

  • 85% av kvinnor som känner på sig att deras män är otrogna har rätt i sina misstankar, medan samma siffra för män är endast 50%.

  • 70% av kvinnorna och 54% av männen känner inte till sin partners otrohet.

  • 90% tycker att otrohet är fel.

  • Minst 3% av alla barn har kommit till genom en otrohetsaffär och växer alltså upp med fäder som inte är deras biologiska.Otrohet tycks förekomma oavsett kultur, nationalitet och tidsepok. Statistiken talar sitt tydliga språk men ännu mer uppenbart blir det kanske när man tittar på olika kändisar och innehavare av viktiga ämbeten (t.ex. presidenter och kungar). Trots att kändisar som Tiger Woods, Hugh Grant och David Beckham hade fruar som var åtrådda av miljontals män över hela världen så var det inte nog för dem. De klarade helt enkelt inte att vara monogama. Och nog måste de ha vetat att risken var stor att de skulle bli upptäckta och att skilsmässorna riskerade att kosta dem miljoner. Men den risken tog de uppenbarligen, i vissa fall mycket riktigt med långdragna och dyra skilsmässor som följd. Kungar och presidenter har gjort sig skyldiga till snedsteg som har kostat dem mycket av det förtroende de arbetat upp under årens lopp.

I vissa länder kan man få dryga böter om man gjort sig skyldig till otrohet (t.ex. i Japan). I andra länder, framför allt i Mellanöstern, bestraffas ibland otrogna med döden. Men inga av dessa straff tycks hjälpa. Människor är otrogna ändå. Man kan undra vad det är för samhälle vi lever i där denna statistik för otrohet har uppstått. Är det rätt eller kan vi inte leva upp till bilden av de monogama tu som håller ihop i vått och torrt, kärnfamiljer och livslång kärlek?

SvenskWebbkatalog.se
Motvärnet